Děkujeme za Vaši pomoc
Děkujeme za Vaši pomoc
Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, 180 00, Praha 8

projekty pro nemocné děti

BabyBody korr.jpg
Dar. smlouva

Dar. smlouva

Vážení přátelé,

s radostí oznamujeme, že 5.9.2007 byl nemocnici v Motole předán další finanční dar Fondu Sidus v hodnotě 551.526 Kč

 

 

Za vaši pomoc mnohokrát děkujeme.

 

Praha 3.9.2007 - Tisková zpráva Fondu Sidus, o.p.s. k předání finančního daru.
Fond Sidus, o.p.s. je neziskovou organizací, která pomocí svých projektů získává finanční prostředky na veřejnou sbírku MHMP/346942/2006. Finanční prostředky z veřejné sbírky jsou určeny pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Kliniku dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě.
Další předání finančního daru, tentokrát ve výši 551.526 Kč, se uskuteční dne 5.9.2007
v 11.00 hodin v prostorách Pediatrické kliniky. Finanční dar předají herečky ze seriálu „Ulice" Jana Bernášková, Míša Maurerová a Patricie Stolaříková do rukou primářky Pediatrické kliniky MUDr. Jany Tejnické. Předání se zúčastní také ředitel motolské
nemocnice JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

Vybrané finanční prostředky jsou určeny pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Praze Motole, a to na nákup zařízení pro vyšetření funkce plic u novorozenců, kojenců a nespolupracujících malých dětí, doplňující základní jednotku pro vyšetření klidového dýchání a odporů dýchacích cest. Toto zařízení umožní vyšetřit přesné parametry usilovného výdechu, které ukazují stupeň zúžení dýchacích cest u dětí s postižením dýchacích cest vlivem nezralosti, infekce, vrozených vad, časných forem asthma bronchiale a všech dalších stavů, které se projevují obstrukcí dýchacích cest. Zároveň pomůže i při vyšetřování objemových parametrů u dětí s postižením vývoje plic nebo následky prodělaných onemocnění. Uvedené zařízení v České republice dosud není k dispozici! Jeho uvedením do provozu se výrazně zlepší možnost diagnostiky dětí v především nejmladších věkových skupinách, u nichž zatím diagnostická a léčebná rozhodnutí musí být dělána hlavně na základě klinického úsudku a nepřímých vyšetření, bez možnosti objektivního stanovení aktuální funkce plic. Zařízení doplňuje dosavadní vybavení pracoviště funkční diagnostiky.

 

Specifikace:

371520 MS/paed TIDAL SQUEEZE Rapid Thoracic Compression for MS-Paediatric
Celková cena vč. DPH 550.000 CZK
Výrobce: Výrobce VIASYS Jaeger, SRN, certifikát ISO 9001, zn. CE 0123

Poznámka:
Celková výše veřejné sbírky Fondu Sidus MHMP/346942/2006 dosáhla ke konci srpna 2007 částky 1.087.198 Kč.

Pro informace se obracejte na ředitele Fondu Sidus:
Ing. Pavel Přikryl
Tel. 222 100 446
Tel. 608 058 528
www.fondsidus.cz
prikryl@fondsidus.cz

Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
■ Fond Sidus, o.p.s., Primátorská 40, Praha 8, 180 00 ■ tel. Praha: 283 843 140, 739 658 822 ■ fax.: 283 842 439 ■ email: sidus@fondsidus.cz ■
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one